אודות המדור


המדור הדרוזי הוא המרכז המחקרי היחיד בארץ ובעולם שיש בו אוסף עשיר וגוון של חומרים בנושא הדרוזים מהארץ ומהעולם. במדור ספרים, כתבי יד, כתבי עת, מסמכים, קלטות סרטים, ותמונות. כמו כן, ומאז הקמתו, המדור הנו המרכז האקדמי היחיד העורך באופן קבוע סמינרים, ימי עיון, הרצאות, מפגשים ודיונים בנושאים ותחומים הנוגעים לדרוזיים: חינוך, תרבות, היסטוריה, מורשת, עבודה, כלכלה ,פיתוח, קרקעות, שירותים, שלטון מקומי ויחסי דרוזים – שלטון.

The Jewish-Arab Center/The Gustav Heinemann, Institute for Middle Eastern Studies, The Druze Research & Archive Section,
University of Haifa, Mount Carmel, Haifa 31905 | Tel: 972 (0)4 - 8240537 | Designed by: Shani Zylberman, Computing Division